๑۩۞۩๑ KURAN-I KERİM ๑۩۞۩๑ > Risale-i Nur Külliyatı

Said Nursi Müceddit midir?

<< < (3/7) > >>

ebu katade:

--- Alıntı yapılan: vedayagmuru - 03 Ekim 2008, 15:13:30 ---Müceddidler kimlerdir denildiğinde sabit bir fikir ortaya konulamamaktadır...herkes görüşünü benimsediği kişiyi zamanın mücedidi sayar...çünkü müceddidi belirleyici fiziksel bir özellik yoktur.......[/b][/i]

--- Alıntı sonu ---

demekki bunun herhangi bir sırası.ölçüsü,yok hatta KURAN ve sünnette bu kişilerin şahsına bir işarette yok
hal böyle iken kimse kimsenin müceddid dediğini müceddid olarak kabul etmek zorundada değil

mirzehan:
Şeyh uçmaz muridleri uçurur :))

Müceddid ne demektir bu arada arkadaşlar okurken anlayarak okumak adına sordum maruz görün

uyku:
Ashâb-ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hâkim'in "Müstedrek"inde ve Ebu Dâvud'un "Kitab-ı Sünen"inde, Beyhaki "Şuab-ı İman"da tahriç buyurdukları (delillere dayanarak ortaya koydukları):  HER YÜZ SENEDE BİR, CENAB-I HAK BİR MÜCEDDİD-İ DİN (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre açıklamak üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyici) GÖNDERİYOR...  hadis-i şerifine mazhar (sahip, erişmiş) ve mâsadak (belirtilen özelliklere tam olarak uyan) ve müzhir-i tam olan (uyarma görevini tam olarak yerine getiren)... (Barla Lahikası, s. 119)

Bediüzzaman, Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak, ALLAH'ın her yüzyıl başında bir müceddid göndereceğini bildirmektedir.Toplum içinde çıkan bid'atlere karşı koyacak, dine yapılan saldırılar karşısında dini savunacak, yeni meselelere bir çözüm bulabilecek ve müslümanlara yeniden dinlerini öğretip onları yönlendirecek şahsiyetlere de bu ölçüde ihtiyaç hissedilir ki, peygamberlik müessesesi sona erdiğinden ve bundan sonra artık peygamber gelmeyeceğinden bu görev Peygamberimizin ümmetinden çıkan âlimlere düşmektedir. Bu âlimlere dinî literatürde "müceddid" denilmektedir.

 Mesela İmam-ı Rabbani hazretleri (kuddise sirruh) ikinci binin müceddidir.


Bediüzzaman Hazretleri yukarıda bahsedilen "müceddid" kavramının anlamına uyan faaliyetlerde bulunmuş çağımızın en önemli alimidir. Kesin olarak bu konuda yorum yapabilmemiz mümkün değildir, şüphesiz en doğrusunu Yaratıcımız bilir.

ebu katade:

--- Alıntı yapılan: uyku - 04 Ekim 2008, 13:00:28 ---Toplum içinde çıkan bid'atlere karşı koyacak, dine yapılan saldırılar karşısında dini savunacak, yeni meselelere bir çözüm bulabilecek ve müslümanlara yeniden dinlerini öğretip onları yönlendirecek şahsiyetlere de bu ölçüde ihtiyaç hissedilir ki, peygamberlik müessesesi sona erdiğinden ve bundan sonra artık peygamber gelmeyeceğinden bu görev Peygamberimizin ümmetinden çıkan âlimlere düşmektedir. Bu âlimlere dinî literatürde "müceddid" denilmektedir.

Mesela İmam-ı Rabbani hazretleri (kuddise sirruh) ikinci binin müceddidir.--- Alıntı sonu ---

İmam rabbaninin 2. bin senenin müceddidi olduğu konusundaki deliliniz nedir?
Ayrıca hadis her yüz senede ifadesini kullanırken bu bin sene işide nerden çıktı ki?

mirzehan:
ANladığım kadarı ile her 100 yılda (belkide ortalama 80-90-100-120)  yılda bir bir kişi müceddid oluyor ve bu kişi Dİni meselelerde fetva verme yetkisine sahip alim bir zat oluyor.

Müceddid i kim seçer?   Seçilmişmidir kendiliğinden ilahi bir kudretin yardımı ile mi sivrilip saygınlık kazanır söz sahibi olur?
GÜnümüz müceddidi kimdir?
Dİyanet işleri başkanımıdır mesela bu müceddid Türkiye müslümanları için ?
Yada Fetullah gülen midir?  (Bildiğim ilk aklıma gelen iki ismi saydım kendilerini sevip yada sevmeyen kişilerin yanlış anlamalarını istemem)

Yada şu an kimdir o zat ?

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git